Tempo Tempus Time


Prolínání vkusu v čase a nadčasovost základních principů se potkávají v jednom reálném prchavém okamžiku.

Jak se vnímání estetiky dávných dob může projevit v dnešním světě s využitím současných materiálů, postupů a prostředků?

A jak by se na současný svět adaptovala návštěva z budoucnosti?